Pokoje  • Spis tematów  • Dodaj nowy temat  • Szukaj  • Blog  • Zaloguj się

Pytania i problemy związane z nauczaniem KK, objawienia prywatne, tradycja...

Ostatnio komentowane tematy

Najnowsze komentarze   •   Lista tematów   •   Ostatnio komentowane

 1. Czy mogę poprosić księdza o rozmowę?
  Po to są. To jest ich obowiązkiem pracy duszpasterskiej. Nie tylko nabożeństwa i udzielanie sakramentów, ale też rozmowa z tymi, którzy tego potrzebują. Nie ważne czy to ksiądz pracujący na Parafii, czy zakonnik (choć też pracują na parafiach). Kapłan ma...
  Data dodania: 2019-01-08 23:31:21, autor: kunka

 2. Jak należy spoglądać na Buddystów>?
  My chrześcijanie potrzebujemy sakramentów. Samo utrzymywanie kontaktu z Bogiem to za mało, choć ta relacja jest i powinna być źródłem naszego życia sakramentalnego. Sakramenty pogłębiają tą relację. Skoro kolega został ochrzczony to otrzymał Ducha...
  Data dodania: 2019-01-06 19:44:22, autor: Kapturek

 3. Czy wszyscy umrzemy?
  Przytoczę jeszcze tylko fragment listu Św. Pawła do Tesaloniczan zaczerpnięty z Pisma Świętego Nowego Testamentu (przekład z greckiego Bp Kazimierz Romaniuk):
  O powtórnym przyjściu Chrystusa:4,13-18.
  "Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście...
  Data dodania: 2018-12-21 20:15:57, autor: Bogusław

 4. Aniołowie
  Nie módl się do żadnego Metatrona. Tak będzie najlepiej. W tekście jest mowa a apokryfach, dlatego też nic nie wiadomo o żadnym Metatronie ani księdze Henocha....
  Data dodania: 2018-11-02 23:30:48, autor: kunka

 5. czym jest stan łaski uświęcającej?
  "Modli się pod figurą..." ma być. Wtedy się rymuje. Co się zaś tyczy tej sąsiadki, to bardzo poczciwa...
  Data dodania: 2018-10-29 22:20:17, autor: Bogusław

 6. cierpieć czy być szczęśliwym?
  Małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne aż do śmierci jednego z małżonków.
  W pewnych sytuacjach można stwierdzić nieważność małżeństwa (tj. że było nieważne od samego początku - nie było małżeństwa, tylko się ludziom wydawało, że było)....
  Data dodania: 2018-10-14 23:51:57, autor: PrzemyslawP

 7. Bóg wybiera ludzi idealnych?
  Nawet niektórzy z wielkich świętych byli swego czasu straszliwymi grzesznikami.
  Wystarczy wspomnieć świętego Pawła Apostoła, który prześladował Kościół przed swoim nawróceniem....
  Data dodania: 2018-10-14 23:15:15, autor: PrzemyslawP

 8. Czy Bóg jest bezwzględny i niesprawiedliwy?
  Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy....
  Data dodania: 2018-10-14 20:00:45, autor: PrzemyslawP

 9. ASMR
  Mam pytanie odnośnie stanowiska KK wobec technik relaksacyjnych asmr. Powiem szczerze, całkiem niedawno dowiedziałam się, że odczuwana przyjemność płynąca z pewnych, prostych czynności ma swoją nazwę. I tutaj z pewnością problemu nie ma, ale co z...
  Data dodania: 2018-09-20 19:33:28, autor: homine

 10. zbawienie
  Myślę, że ma. Nie jesteśmy Panem Bogiem, to nie my decydujemy. Ale jestem przekonany, że Bóg, który jest miłością patrzy na wszystkie "okoliczności" w końcu jest też sprawiedliwy. Bóg wie jak to byłe u danego człowieka i zwraca na to uwagę....
  Data dodania: 2018-09-14 09:04:30, autor: kunka

 11. nawrócenie
  Daj czas. Wsłuchaj się w Boży głos. On nas wysłuchuje, ale działa na swoje sposoby. Na pewno dotrze do tej osoby. A módl się nie tyle o nawrócenie co też o otwartość na Boże łaski dla tej osoby.
  Bóg działa. Ty daj tylko czas i trwaj w modlitwie....
  Data dodania: 2018-09-11 23:35:53, autor: kunka

 12. kogo woli Bóg?
  Określenie woli, nie woli jest tu grubo nie na miejscu. On nie ma względu na osoby. On jest przy każdym z nas - nie ważne czy wierzę czy też nie. Bóg po prostu nie narzuca się tam gdzie Go nie chcą, mimo że jest przy...
  Data dodania: 2018-09-05 09:09:36, autor: kunka

 13. Bóg na 1 miejscu?
  Aby Bóg był na pierwszym miejscu wystarczy zawsze przy Nim trwać. Przecież pracą, nauką się modlisz jeśli choć przez chwilę o Nim pomyślysz. Wystarczy regularnie przyjmować Go w Komunii św. Korzystać z Sakramentu Pokuty, w każdą Niedzielę uczestniczyć we...
  Data dodania: 2018-08-21 22:56:46, autor: Kunka

 14. Pytanie odnośnie wyznania wiary
  Przyjmuję zatem pokornie ten fakt, że mówimy inaczej niż piszemy i to jest normalne, bo tak się po prostu przyjęło.
  Pozdrawiam...
  Data dodania: 2018-08-18 16:13:43, autor: Bogusław

 15. Pojednanie z bliźnim przed Komunią
  Ważne abyś ty pierwsza wyciągnęła rękę, czyli jeśli spotkanie z drugą osobą nie jest możliwe to przebaczyć w sercu. Pomimo złości. Uczucia i emocje nie podlegają ocenie moralnej, nie są grzechem. Więc jeśli czujesz złość na kogoś, a on o tym nie wie to...
  Data dodania: 2018-08-05 12:11:03, autor: kunka

 16. Mauzenstwo
  Teraz rozumiem...
  Data dodania: 2018-07-22 22:59:27, autor: Kapturek

 17. Niezmierzone spóźnienie na niedzielna msze
  Dziękuję serdecznie za odpowiedź pozdrawiam...
  Data dodania: 2018-04-08 17:04:09, autor: Rafal8473

 18. Stare relacje
  Jeśli masz możliwość i Ci zależy - to możesz, ale z drugiej strony to normalne, że coś się...
  Data dodania: 2018-03-25 21:01:26, autor: homine

 19. obecność duszy zmarłego
  Modli się. Ofiarować Mszę Świętą, ofiarować Komunie za duszę...
  Data dodania: 2018-03-02 21:09:09, autor: Kapturek

 20. Rozproszenie podczas przeistoczenia
  Rozproszyłeś się, zamyśliłeś niechcący, co w tym złego? Celowo przecież nie odwracałeś uwagi od Przeistoczenia. Nic nie musisz...
  Data dodania: 2018-02-13 20:13:38, autor: Kapturek

 21. pytanie o nowennę pompejańską
  Szczęść Boże!...
  Data dodania: 2017-09-09 20:09:19, autor: Tazel

 22. Objawienia Fatimskie - dlaczego mówią, że to szatańska sprawka?
  Szczęść Boże!...
  Data dodania: 2017-09-09 17:28:00, autor: Tazel

 23. Grzech przeciwko Duchowi Swiętemu
  Zawsze można umówić się indywidualnie z księdzem. Podejść do konfesjonału jak spowiada i zapytać o możliwość umówienia się indywidualnie. Wielu daje możliwość spowiedzi np. w ławce lub w innym pomieszczeniu niż konfesjonał. Takie możliwości mają na pewno...
  Data dodania: 2017-07-30 11:23:28, autor: Kapturek


Wykorzystujemy pliki cookies:

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Dzięki temu plikowi będziesz zalogowany przez cały czas przebywania na forum bądź do momentu wylogowania się. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki, niemniej w takim przypadku niektóre opcje forum będą dla Ciebie niedostępne