Pokoje  • Spis tematów  • Dodaj nowy temat  • Szukaj  • Blog  • Zaloguj się

Tu poruszamy zagadnienia dotyczące Pisma świętego oraz dyskutujemy nad jego interpretacją

Temat: Pismo a Kościół

Uporządkuj w/g daty dodania Uporządkuj w/g wątków

Dlaczego wiele zasad uznanych w Kościele i w dekalogu nie ma swojej podstawy w Biblii? Zastanawiam się nad wieloma rzeczami, dlaczego np. spowiadamy się u księdza skoro Jezus o tym nie mówił, dlaczego przyjmujemy hostię w takiej postaci a nie w innej, dlaczego grzechem jest na przykład nie pójście do kościoła w niedzielę skoro Bóg mówił żeby święcić dzień święty i powinna to być moja sprawa w jaki sposób to zrobię, dlaczego jest obowiązek postu w piątek skoro Bóg od nas tego nie oczekuje, dlaczego masturbacja jest grzechem, antykoncepcja..? Skąd to wszystko sie wzięło?

Data dodania: 2017-07-13 18:54:36, autor: magdamagda

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

Część jest prawdami wiary, jej dogmatami, część wypływa z nauczania Kościoła, a skoro Jezus sam wybrał św. Piotra na Jego Głowę, wierzymy i mamy ufność, że całe nauczanie Kościoła jest prawdziwe.

Może po kolei:
1. Kwestia spowiedzi - "Którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane. (J 20,23). Kapłani są następcami Apostołów, zatem władzę którą otrzymali tamci, przechodzi również na każdego księdza.
2. Jezus dał nam swoje Ciało, mówiąc żebyśmy czynili to na Jego pamiątkę (por. Łk 22,19). Uczynił to łamiąc chleb. Więcej, Jezus sam siebie nazwał Chlebem życia. Tak też przyjmowali Komunię pierwsi chrześcijanie.
3. Dzień święty święcić to przede wszystkim właśnie uczestnictwo we mszy św. Żydzi święcili szabat uczestnicząc w nabożeństwach w synagodze. Ciężko mówić o świętowaniu niedzieli bez Gospodarza tego dnia.
http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a70/Anamnesis70-3d%20str.57-64.pdf
4. "Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość” (KPK, kan. 1249)
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego w całym Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
5. W KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) czytamy że: "Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym. Bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości. Poszukuje się w niej przyjemności płciowej poza relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która urzeczywistnia w kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego."
Masturbacja jest aktem egoistycznym pozbawionym wymiaru relacji z osobą, którą się kocha. jest mocnym ukierunkowaniem się i skupieniem na sobie i na własnych żądzach, Oczywiście, jeśli mamy mówić o grzechu ciężkim musi oprócz wagi czynu zaistnieć również dobrowolność i świadomość.

KKK o antykoncepcji: http://www.lo34.natan.pl/katant.html
Akt seksualny jest nastawiony na spłodzenie potomstwa. Oprócz tego, że antykoncepcja wyraźnie zaburza ten początek występuje również niejednokrotnie bezpośrednio przeciw przykazaniu "Nie zabijaj". Nie mówiąc również o niebezpieczeństwie, jakim niesie dla zdrowia kobiety, o czym niestety się w ogóle nie mówi. Jeśli mężczyzna naprawdę kocha swoją żonę, nie będzie jej kazać się faszerować hormonami tylko dlatego, że on w danym czasie chce zaspokoić swój popęd. Poza tym żadna szanująca się kobieta nie będzie chciała sprowadzać siebie do roli przedmiotu. Pomijając już fakt zawodności antykoncepcji, o czym się również nie mówi.

Data dodania: 2017-07-13 22:06:34, autor: homine

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

@MagdaMagda

Jezus jest Głową Kościoła. Wybrał apostołów jako tych, którzy będą zanosili Jego naukę dalej. Nauczanie KK wypływa z Pisma oraz Tradycji Apostolskiej

Data dodania: 2017-07-14 00:03:54, autor: houston

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

--- komentarz wykasowany ---

Data dodania: 2017-07-30 09:45:55, autor: ---

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica