Pokoje  • Spis tematów  • Dodaj nowy temat  • Szukaj  • Blog  • Zaloguj się

Pytania i problemy związane z nauczaniem KK, objawienia prywatne, tradycja...

Temat: czym jest stan łaski uświęcającej?

Uporządkuj w/g daty dodania Uporządkuj w/g wątków

Popełnienie jednego grzechu ciężkiego sprawia, że nie można przyjąć Komunii świętej. A tylko bycie w stanie łaski podczas śmierci "gwarantuje" nam zbawienie. W takim razie na przykład zjem mięso w piątek, a w sobotę umrę to trafię do piekła?
Drugie pytanie: skąd wiedzieć które grzechy są ciężkie, tj. uniemożliwiają przyjmowanie Komunii

Data dodania: 2018-09-14 00:45:17, autor: magdamagda

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

Jest jeszcze czyściec☺
Czy Bóg, który jest miłością posłał do piekła kogoś, kto zgrzeszył i nie miał już możliwości spowiedzi? Oczywiście, że nie. On patrzy na wszystkie okoliczności. Jest sprawiedliwy i miłosierny. Nie wysyła do piekła bo ktoś nie mógł się wyspowiadać przed śmiercią

Do drugiego pytania masz linka:
http://www.teologia.pl/m_k/zag06-4g.htm

Data dodania: 2018-09-14 09:11:10, autor: kunka

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

ale jeśli zgrzeszył i miał możliwość się wyspowiadać, a tego nie zrobił

Data dodania: 2018-09-14 21:54:46, autor: magdamagda

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica

Powtarzam, że nikt z nas nie jest Panem Bogiem. On nie potępią człowieka. Nie jest sędzią, który czycha na nasze potknięcie. Patrzy na nas z miłością i nas nią obdarza. Również, tego który nie wyspowiadał się jeszcze z grzechu- mimo, że miał możliwość. Czy zostanie wtedy zbawiony? Nie wiem, ale na pewno nie będzie potępiony

Data dodania: 2018-09-14 22:40:22, autor: kunka

Odpowiedz / Zaznacz / Zobacz rodzica